Van Leeuwarden

Naar Rotterdam

Dit is het moment waarop Leeuwarden de organisatie officieel overdraagt aan Rotterdam. Waar in het programma deze ceremoniële overhandiging gebeurt, is nog niet bekend. Vertegenwoordigers van Rotterdam, Leeuwarden en de landelijke Roze Zaterdag-organisatie zijn hier in ieder geval bij.