Inschrijving Roze Zaterdag 2023 van start

Kandidaatsteden kunnen zich aanmelden voor de organisatie van Roze Zaterdag 2023. Om kans te maken op de organisatie van de oudste Pride van Nederland moeten kandidaten een overtuigend bidbook indienen. Op basis van het bidbook en een bezoek aan de kandidaat-steden bepaalt Stichting Roze Zaterdagen Nederland aan wie de organisatie wordt toegekend.

Roze Zaterdag 2021 vindt op 19 juni plaats in Leeuwarden. De editie van 2022 is al toegekend aan Rotterdam, maar de strijd om de organisatie van Roze Zaterdag 2023 begint nu. Stichting Roze Zaterdagen Nederland kent jaarlijks, twee jaar vooruit, de organisatie van het bekende lhbti-evenement toe aan een stad in Nederland.

Inmiddels is besloten om Roze Zaterdag 2021 toch op te schuiven wegens de coronamaatregelen. Op zaterdag 16 oktober 2021 is het dan écht zover. Lees hier meer.

Bidbook en bezoek aan kandidaat-steden
Tot en met 15 april 2021 kunnen steden zich aanmelden voor de organisatie van Roze Zaterdag 2023. Uiteindelijk wordt tijdens Roze Zaterdag in Leeuwarden bekendgemaakt wie Roze Zaterdag 2023 mag organiseren.

,,We hopen dat een flink aantal kandidaten zich aanmelden, dat we sterke bidbooks ontvangen en er dus echt iets te kiezen valt. Roze Zaterdag is een geweldige kans voor steden om zich te laten zien als lhbti-vriendelijke stad. Het kan een positieve impuls geven aan de bewustwording en acceptatie van seksuele en genderdiversiteit, want dat is nog steeds heel hard nodig”, aldus Simon Timmerman, voorzitter van Stichting Roze Zaterdagen Nederland.

Alle informatie over de kandidaatstelling en de selectieprocedure kun je hier vinden.